กลายเป็นเรื่องราวใหญ่โตผู้ค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลรวมตัวกัน บุกสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล กรุงเทพมหานครหลังยืนยันตนผ่านออนไลน์ไม่สำเร็จ ทำให้ต้องเสียสิทธิ์ผู้ค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลรายย่อย

 

หลังจากที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ได้ดำเนินการโครงการซื้อ-จองล่วงหน้าสลากกินแบ่งรัฐบาลได้ออกประกาศฯ วันที่ 4 มีนาคม 2565 เรื่อง ให้ผู้ซื้อ-จองล่วงหน้าสลากกินแบ่งรัฐบาลรายเดิม ปี 2558 ยืนยันตัวตนว่าเป็นผู้จำหน่ายสลากจริง พร้อมกับได้กำหนดขั้นตอนการตรวจสอบคุณสมบัติ คัดกรองหาผู้จำหน่ายสลากจริงในราคา 80 บาท สำหรับผู้ซื้อ-จองล่วงหน้าสลากกินแบ่งรัฐบาลรายเดิม ปี 2558 ที่ได้ลงทะเบียนไว้กับสำนักงานสลากฯ ซึ่งจะเริ่มตั้งแต่งวดวันที่ 16 มีนาคม 2565 ถึงงวดวันที่ 16 เมษายน 2565

 

ทำเอาบรรดาเหล่าพ่อค้าแม่ค้าขายสลากกินแบ่งรัฐบาลรายย่อยหลายคนลงทะเบียนยื่นยันตัวตนไม่ผ่านและบ้างท่านต้องเลิกขายสลากกินแบ่งรัฐบาลเพราะไม่มีโทรศัพท์รุ่นใหม่และอินเตอร์เน็ตที่จะใช้ในการยืนยันตัวตนทำให้กลุ่มผู้ค้ารายย่อยไม่ต่ำกว่า 50 คน เดินทางมาที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล

 

พร้อมชูป้ายข้อความต่าง ๆ  เพื่อยืนยันไม่เห็นด้วยกับการยืนยันตัวตนของผู้ค้าด้วยการสแกนคิวอาร์โค้ด – ลงทะเบียนออนไลน์ เพื่อทำการยืนยันว่าเป็นผู้จำหน่ายสลากจริงในราคา 80 บาท ผ่านแอปพิลเคชันเป๋าตัง โดยให้สแกนยืนยันตัวตนก่อนการซื้อ ซึ่งถือเป็นการเพิ่มภาระให้กับผู้ค้าที่มีรายได้น้อย

 

บางคนไม่มีสมาร์ทโฟนต้องเสียเงินซื้อโทรศัพท์เครื่องใหม่เพื่อลงทะเบียน ซึ่งหลายคนไม่พร้อมด้านการเงิน ในส่วนของผู้ค้าที่เป็นคนพิการเองก็ไม่สามารถที่จะใช้มือถือในการลงทะเบียนได้ โดยผู้ค้ารายย่อยยืนยันไม่ได้เป็นต้นเหตุทำให้ลอตเตอรรีแพงวันนี้จึงหวังรวมตัวเพื่อเข้าพบกับผู้บริหารของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เพื่อสะท้อนปัญหาและขอคำชี้แจง