ขนหัวลุกกันไปเลยสำหรับเจ้าของบ้าน ที่ตรวจพบงูเห่าใต้ถุนบ้าง จำนวน 4 ตัว กำลังสร้างกองทัพลูกงูเห่าโดยการวางไข่ใต้ถุนบ้าน

 

หลังจากที่ทางเจ้าหน้าที่มูลนิธิสยามร่วมใจปู่อินทร์ ได้รับแจ้งเหตุขอความช่วยเหลือจากประชาชนขอให้มาช่วยจับงูเห่าใต้ถุนบ้านกำลังวางไข่ ทางเจ้าหน้าที่มูลนิธิสยามร่วมใจปู่อินทร์ได้ประสานงานไปยังทีมอสรพิษวิทยาภาคใต้ ก็รีบเตรียมอุปกรณ์การจับงู ไปยังสถานที่ ที่ได้รับแจ้งเหตุทันที

 

เมื่อทางเจ้าหน้าที่มูลนิธิสยามร่วมใจปู่อินทร์และทีมอสรพิษวิทยาภาคใต้ไปถึงสถานที่ทีได้รับแจ้ง พบว่าเป็นบ้านในสวนมะพร้าว ไม่มีเลขที่ บ้านบางสะพาน หมู่ที่ 7 ตำบลบางจาก อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมี นายกมล อายุ 39 ปี เป็นเจ้าของบ้าน กำลังยืนรอเจ้าหน้าที่ หลังจากที่ได้สอบถาม นายกมล ซึ่งเป็นเจ้าบ้าน พบงูเห่าตรงจุดไหนเสร็จสิ้น ทาง นายกมล ก็นำทางเจ้าหน้าที่มูลนิธิสยามร่วมใจปู่อินทร์และทีมอสรพิษวิทยาภาคใต้ยังสถานที่พบงูทันที

 

โดยทีมอสรพิษวิทยาภาคใต้ ได้ยืนไม้เซลฟี่พร้อมกล้องสอดเข้าไปในช่องใต้ถุนบ้านแทบช็อกเมื่อทุกช่องใต้ถุนบ้านที่ได้ยืนไม้เซลฟี่พร้อมกล้องสอดเข้าไปพบแม่งูเห่าจำนวน 4 ตัวและได้สร้างรังวางไข่ โดยทางทางเจ้าหน้าที่มูลนิธิสยามร่วมใจปู่อินทร์และทีมอสรพิษวิทยาภาคใต้ ได้จับแม่งูเห่าและเก็บไข่ไปศึกษา รวมไข่ทั้งหมดกว่า 70 ฟอง มีฟองดีจำนวน 64 ฟอง

 

สำหรับแม่งูเห่าทางเจ้าหน้าที่นำไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติและไข่งูทั้งหมดนั้นเจ้าหน้าจะนำไปฟักเพื่อคืนกลับธรรมชาติต่อไป ให้ห่างไกลจากชุมชน เพื่อความปลอดภัยทั้งงูและชาวบ้านด้วย