ตะพาบตัวสีเหลืองทอง มาให้โชค!!!

ตะพาบตัวสีเหลืองทอง มาให้โชค!!!

เมื่อวัน 13 พ.ค. 2564 ชาวบ้านในพื้นที่หมู่ที่ 7 บ้านซับบอน ต.กันจุ อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ ได้นัดรวมตัวกันไปบ้าน นางกาญจนา ศรีภา ไปดูตะพาบน้ำสุดแปลกที่ไม่เคยเห็นมาก่อนในชีวิตนี้ ลำตัวเป็นสีทองเหลืองอร่าม สวยงาม ณ บ้านเลขที่ 191 หมู่ที่ 7 ต.กันจุ อ.บึงสามพัน...