เช็คเงื่อนไข ผู้ลงทะเบียนเป็นผู้ขายสลากจำนวน 2 แสนคน

เช็คเงื่อนไข ผู้ลงทะเบียนเป็นผู้ขายสลากจำนวน 2 แสนคน

โดยก่อนหน้านี้ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ได้มีนโยบายเปิดรับสมัครผู้ซื้อจองล่วงหน้าจำนวน 200,000 ราย โดยจะเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 -31 มกราคม 2565  ซึ่งจะเปิดรับสมัครทั้งรายใหม่และรายเก่า รวมถึงที่ถูกตัดสิทธิ์ไปก่อนหน้านี้ ให้มาลงทะเบียนใหม่ทั้งหมด...